Use the form below to register your account.

Security question:

6 + 5 =

Register Account

  • BMS Company voor woningbouwcorporaties

BMS Company voor woningbouwcorporaties

BMS Company voor woningbouwcorporaties

Regelmatig komen woningbouwcorporaties mensen tekort op bouwtechnisch gebied of zitten zij met bepaalde bouwtechnische vraagstukken waar ze hulp en/of advies bij nodig hebben.
BMS Company geeft op een professionele manier invulling aan deze hiaten en zoekt naar oplossingen voor bouwtechnische vraagstukken.

BMS Company brengt de onderhoudsstatus van het onroerend bezit in kaart, verzorgt bouwtechnische rapportages en begeleidt de uitvoering van zowel kleine als grote onderhouds- en renovatietrajecten.
Op het beheersgebied heeft BMS Company zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en heeft daardoor het beheer en onderhoud van diverse woningbouwcorporaties met zeer goede resultaten voor zijn rekening mogen nemen.
BMS Company gaat op een professionele wijze om met de huurders van woningbouwcorporaties, waarbij de belangen van de huurders en de woningbouwcorporaties altijd hoog in het vaandel staan. Op een correcte en duidelijke manier communiceren met alle betrokken partijen is daarom van groot belang. BMS Company heeft meerdere malen bewezen hier uitstekend mee om te kunnen gaan, wat prettig is voor zowel de huurders als opdrachtgevers. BMS Company werkt zowel op project- als uurbasis en voor een lange of korte periode. BMS Company neemt woningbouwcorporaties veel werk uit handen door op een professionele adequate en efficiënte manier te werken. Dit zorgt voor een grote mate van flexibiliteit bij de woningbouwcorporaties: onderhoudsmanagement op maat!